Algemene voorwaarden - OnlyFansMeiden.nl

Algemene voorwaarden

Inleiding

Welkom bij Onlyfansmeiden.nl. Door gebruik te maken van onze website en diensten, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u om geen gebruik te maken van onze diensten.

1. Definities

 • Gebruiker: Iedereen die gebruik maakt van de website.
 • Content: Alle informatie, tekst, afbeeldingen, video’s, en ander materiaal dat door gebruikers wordt geplaatst.
 • Dienst: De door onlyfansmeiden.nl aangeboden diensten, inclusief maar niet beperkt tot het delen en publiceren van content.

2. Gebruiksvoorwaarden

 • U mag onze website en diensten alleen gebruiken voor wettige doeleinden.
 • U mag geen content plaatsen die onwettig, beledigend, lasterlijk, of inbreukmakend is op de rechten van anderen.
 • U bent verantwoordelijk voor alle content die u plaatst en garandeert dat u het recht heeft om deze content te publiceren.

3. Content

 • Door content met ons te delen voor plaatsing, verleent u onlyfansmeiden.nl een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie om deze content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, en te verspreiden.
 • onlyfansmeiden.nl behoudt zich het recht voor om content die in strijd is met deze voorwaarden, naar eigen goeddunken te verwijderen.

4. Intellectueel Eigendom

 • Alle intellectuele-eigendomsrechten op de website en de content, met uitzondering van door gebruikers geplaatste content, behoren toe aan onlyfansmeiden.nl.
 • Gebruikers mogen content van de website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, tenzij anders overeengekomen.

5. Aansprakelijkheid

 • onlyfansmeiden.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de diensten.
 • onlyfansmeiden.nl garandeert niet dat de website altijd beschikbaar zal zijn of vrij zal zijn van fouten.

6. Beëindiging

 • onlyfansmeiden.nl behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website en diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen indien u deze voorwaarden schendt.

7. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 • onlyfansmeiden.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de algemene voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen.

8. Toepasselijk Recht

 • Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Contact

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina op onze website.

onlyfansmeiden.nl
contact@onlyfansmeiden.nl


Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 04/06/2024.